Pidäygo siirdiä oma siästöpenzii ei-valdivollizeh eläkehfondah?

Uvven vuvven kynnyksel Karjalan Eläkehfondu kiinittäy meijän tazavallan eläjien huomivuo ei-valdivollizien eläkehfondien ruadoh, net kaikelleh tahtotah suaja kui voibi enämbän rahvastu omah puoleh da kuhkutetah rahvastu siirdymäh ei-valdivollizih eläkehfondih. Karjalan eläkehfondah kiändyi äijy rahvastu, kuduat varatah, gu heijän penzien siästöozat hävitäh da valdivo ottau kai dengat toizil ristikanzoil penzien maksamizekse. Moizet tiijot rahvahal annetah ei-valdivollizien eläkehfondien ruadajat. Se ei ole tottu. Penzien siästöoza on tilil da ristikanzu algau suaja nämmii dengoi vai penziel lähtiettyy. Zakonan mugah muuttua penziiballoin miäriä da siästöozua ei voija. Ristikanzu iče piättäy, kus häi tahtou pidiä penzien siästöozua. Enne siästöpenzien siirdämisty ei-valdivollizeh eläkehfondah ristikanzal pidäy hyvin ajatella da vallita pättävy eläkehfondu libo johtolaitos. Nikonzu älgiä sanokkua vierahil ristikanzoil oman SNILS:an tiedoloi. Gu Työ vaihtanetto Eläkehfondii puaksumbi, migu kerran viijes vuvves, Teile pidäy tiediä, gu Työ kaimuatto kai investoičusdengat libo ozan niilöis. Tänäpäi on kolme keinuo, kudualoin avul ristikanzu voi siirdiä oman siästöpenzien ei-valdivollizeh eläkehfondah. Enzimäzikse, ristikanzu voi kiändyö Eläkehfondah libo Palveluksien suandukeskukseh, anomus voibi työndiä täyzivaldazen edustajan kautigi. Toizekse, se voibi luadie internetan kauti Valdivollizien palveluksien portualal libo Ven`an Eläkehfondan internetsivul. Anomus pidäy allekirjuttua elektronnoil allekirjutuksel. Kolmandekse, anomus voibi työndiä poštan kauti. Täs tapahtukses kai personualizet tiijot da allekirjutuksen tarkastau notuariussu. Ken ei lienne kirjutannuh nimittumua anomustu, sit tämän ristikanzan penzii suittuu valdivollizes eläkehfondas. Siästödengoin investoiččijannu on Vnešekonombank-nimine johtolaitos.

Будьте первым, кто оставит отзыв на статью "Pidäygo siirdiä oma siästöpenzii ei-valdivollizeh eläkehfondah?"

Оставьте ваш комментарий