Elähefondu ottau vastah anomuksii vähävarazis perehispäi maksuloin suamizekse muamažusdengoispäi

Ven`an Eläkehfondu algoi suaja anomuksii vähävarazis perehispäi maksuloin suamizekse muamažusdengoispäi. Dengua voijah suaja vai net perehet, kuduat tämän vuvven 1. pakkaskuudu jälles suadih libo vie suajah oman toizen libo otetah toizen lapsen omah huolenpidoh. Muamal pidäy kirjuttua kaksi anomustu: muamažusdengoin da jogakuuhizen maksun suamizekse. Samal aigua voibi kirjuttua anomus lapsen SNILS:an suamizekse. Tiijustamizekse, ongo perehel oigevus maksuloin suamizeh, pidäy kerätä yhteh perehen kai tulot kahtestostu kuus da jagua nämmä dengat kahtehtostu, rodivunnuh summu pidäy jagua pereheh kuulujien ristikanzoin luguh, sih kuulutah lapsetgi. Gu summu roinnou vähembi puoldutostu eländymiinimumua, voibi mennä Eläkehfondah kirjuttamah anomustu. Karjalan eläjih niškoi puolitostu eländyminimumua mennyön vuvven toizen vuozinelländeksen aigua oli 20898 rubl`ua. Nenga denguamaksun suamizekse karjalazen perehen , kuduas on kaksi aigustu da kaksi lastu, jogakuuhizien tuloloin miäry pidäy olla vähembi 83592 rubl`ua. Gu muamo kazvatannou kahtu lastu yksin, sit tämä summu pidäy olla vähembi 62694 rubl`ua. Perehen tuloloih kuulutah palkat, palkindot, eläkkehet, sotsiualumaksut, stipendiet, erilazet korvahusdengat da alimentat. Eläkehfondah pidäy tuvva tuloloi tovestajat dokumentat. Tuloloih ei kuuluta kerdukäyttäzien abudengoin suamine federuallizes budzietaspäi, bankan depozitois sego fatieran vuograh andamizes suavut dengat. Maksuloi ei anneta, konzu lapset ollan valdivon huolen piettävinny, konzu pereh ei tuonnuh kaikkii dokumentoi sego konzu vahnembat jiädih ilmai vahnembien oigevuksii. Anomus dengumaksun suamizekse voibi kirjuttua puolentostu vuvven aigah. Ken ehtiy kiändyö Eläkehfondah kuvven kuun aigah, rubieu suamah maksuloi lapsen roindpäiväs algajen. Ken ei ehti luadie sidä kuvves kuus, rubieu suamah maksuloi anomuksen andamizen päiväs algajen. Zakonan mugah Eläkehfondal on kogonaine kuu anomuksen hyväksymizeh da tovestuksen muamažusdengoin andamizeh, dengoin maksamizeh on vie kymmene ruadopäiviä. Jogakuuhizen maksun miäry riippuu eländyalovehes. Se on lapseh niškoi miärätyn eländyminimuman summu mennyön vuvven toizes vuozinelländekses. Karjalan perehet, kuduat kiännytäh Eläkehfondan puoleh tänävuon, joga kuudu ruvetah suamah 11978 rubl`ua. Dengoi ruvetah maksamah joga kuudu puolitostu vuottu. Vuvven peräs anomus dengoin suamizekse pidäy kirjuttua uvvessah. Dengoin andamine loppietah muamažusdengoin loppevuttuu, perehen toizeh eländykohtah muutettuu sego lapsen puolitostu vuottu täytettyy.

Будьте первым, кто оставит отзыв на статью "Elähefondu ottau vastah anomuksii vähävarazis perehispäi maksuloin suamizekse muamažusdengoispäi"

Оставьте ваш комментарий